Locations for Giấy Dán Tường Ngô Hân 1
10.819575276406882 106.7021977119042 0 0 106.7021977119042,10.819575276406882